Daily Archives 17.3.2014

injectorcleaner_gr

DO KONCE ČERVNA SLEVA 10% NA INJECTOR CLEANER …..

Australský výrobce No. 1 dal do prodeje světovou nejnovější technologii Sulphur free Synthetic Injector Cleaner.

Flashlube Injector Cleaner je nejnovější bezsirná syntetická palivová přísada. Příměs je určena k čištění palivového systému. Svými výbornými mazacími vlastnostmi má chránit provoz vašeho vozu a udržovat jej na špičkové úrovni.

V důsledku snižoování obsahu síry v novějších palivech, potřebuje váš motor více než kdy jindy dodatečnou ochranu, kterou mu zajistí Flashlube Injector Cleaner. Snížení obshau síry v benzinu má dobrý vliv na celkovou ekologii, ovšem negativní vliv na palivová čerpadla, vstřikovače a těsnění. Úbytkem síry se totiž zhoršují mazací schopnosti paliva...

Read More