Emise

Naše firma se zabývá měřením emisí u osobních a nákladních automobilů téměř všech značek poháněných všemi druhy paliva (benzín, nafta, CNG, LPG a hybrid). Kontrolní měření emisí je potřeba provádět každé dva roky. Po kontrole Vám vystavíme osvědčení o proběhlém měření.
Akce:

Provádíme měření všech emisních systémů!

Emise benzín

Výfukové plyny neboli emise jsou směsí chemických látek, které vznikají ve spalovacích zařízeních jako jsou například motory automobilů, lodí či letadel. Jejich složení závisí nejen na typu paliva a stavu spalovacího zařízení ale i na užití zařízení ke snížení emisí.

Součástí těchto plynů je vodní pára, plyny dusík a oxid uhličitý. Bohužel mohou také obsahovat oxid dusný, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, prachové částice, popílek, benzen, formaldehyd, olovo, rtuť, arzen a mnoho dalších…
Naše firma se zabývá měřením těchto emisí a stanovením množství nebezpečných látek. Měření realizujeme na základě autorizace Ministerstva životního prostředí.
K měření emisí používáme nejmodernější stroj BRAIN BEE.

Měření emisí obsahuje:

 • Vizuální kontrolu
 • Kontrolu seřízení parametrů motoru ve volnoběhu
 • Funkční kontrolu v dalším režimu motoru
 • Vystavení protokolu
 • Vystavení dokladu o měření emisí
 • Pořízení fotodokumentace vozu

Nabízíme měření emisí

emise

nabízíme přípravu na STK

unnamed

Emise benzín

Výfukové plyny neboli emise jsou směsí chemických látek, které vznikají ve spalovacích zařízeních jako jsou například motory automobilů, lodí či letadel. Jejich složení závisí nejen na typu paliva a stavu spalovacího zařízení ale i na užití zařízení ke snížení emisí.

Součástí těchto plynů je vodní pára, plyny dusík a oxid uhličitý. Bohužel mohou také obsahovat oxid dusný, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, prachové částice, popílek, benzen, formaldehyd, olovo, rtuť, arzen a mnoho dalších…
Naše firma se zabývá měřením těchto emisí a stanovením množství nebezpečných látek. Měření realizujeme na základě autorizace Ministerstva životního prostředí.
K měření emisí používáme nejmodernější stroj BRAIN BEE.

Měření emisí obsahuje:

 • Vizuální kontrolu
 • Kontrolu seřízení parametrů motoru ve volnoběhu
 • Funkční kontrolu v dalším režimu motoru
 • Vystavení protokolu
 • Vystavení dokladu o měření emisí
 • Pořízení fotodokumentace vozu

Nabízíme měření emisí

emise

nabízíme přípravu na SKT

unnamed

Jsme jako oáza na poušti...

Větou, že měříme emise u automobilů poháněných všemi druhy paliva myslíme opravdu VŠEMI.

Měříme emise i u CNG, to je v okrese Nový Jičín opravdová vzácnost, jsme totiž jediní. Další nejbližší stanice, která se zabývá měřením emisí u CNG je až ve Frýdku-Místku.

Jsme jako oáza na poušti...

Větou, že měříme emise u automobilů poháněných všemi druhy paliva myslíme opravdu VŠEMI.

Měříme emise i u CNG, to je v okrese Nový Jičín opravdová vzácnost, jsme totiž jediní. Další nejbližší stanice, která se zabývá měřením emisí u CNG je až ve Frýdku-Místku.

Proč je měření emisí nezbytné?

Technický stav vozidel má vliv na kvalitu ovzduší, nejvýznamnější roli v tom hrají exhalace dieselových motorů aut s nefunkčním, poškozeným nebo odstraněným filtrem pevných částic. Takových vozů je pět z každé stovky registrovaných, ovšem na celkovém znečistění v automobilové dopravě se podílejí až z 70 procent.
0%

Počet dieselových aut v ČR s poškozeným filtrem pevných částic.

0%

Podíl vozidel s poškozeným filtrem pevných částic na znečištění ovzduší v automobilové dopravě.

Cenová nabídka:

Cenová nabídka:


Platnost ceníku je od 1.1.2021.

Benzínové motory

Měření benzín (řízený I neřízený systém)__________________________________________ 800 Kč Benzín + LPG (řízený I neřízený systém)___________________________________________ 900 Kč Benzín + CNG (řízený I neřízený systém)__________________________________________ 1.100 Kč Benzín + CNG + revize (řízený I neřízený systém)__________________________________ 1.500 Kč Revize LPG _______________________________________________________________________ 150 Kč Revize LPG + seřízení _____________________________________________________________ 300 Kč Diagnostika ______________________________________________________________________ 300 Kč
Měření benzín (řízený I neřízený systém)_______________________________ 800 Kč Benzín + LPG (řízený I neřízený systém)________________________________ 900 Kč Benzín + CNG (řízený I neřízený systém)_______________________________ 1.100 Kč Benzín + CNG + revize (řízený I neřízený systém)_______________________ 1.500 Kč Revize LPG ____________________________________________________________ 150 Kč Revize LPG + seřízení __________________________________________________ 300 Kč Diagnostika ___________________________________________________________ 300 Kč
Měření benzín (řízený I neřízený systém)
800 Kč

Benzín + LPG (řízený I neřízený systém)
900 Kč

Benzín + CNG (řízený I neřízený systém)
1.100 Kč

Benzín + CNG + revize (řízený I neřízený systém)
1.500 Kč

Revize LPG
150 Kč

Revize LPG + seřízení
300 Kč

Diagnostika
300 Kč

Dieselové motory

Měření diesel _____________________________________________________________________ 800 Kč
Měření diesel __________________________________________________________ 800 Kč
Měření diesel
800 Kč

Ostatní úkony

Vystavení duplikátu protokolu ____________________________________________________ 100 Kč Vylepení náhradní kontrolní nálepky ______________________________________________ 100 Kč Měření bez vystavení protokolu ___________________________________________________ 300 Kč Revize s vypsáním homologací LPG + revizní protokol _____________________________ 500 Kč Revize s vypsáním homologací CNG + revizní protokol ___________________________ 1.000 Kč Opakované měření do 30 dnů _________________________________________ 50% sleva z ceníku
Vystavení duplikátu protokolu _________________________________________ 100 Kč Vylepení náhradní kontrolní nálepky ___________________________________ 100 Kč Měření bez vystavení protokolu ________________________________________ 300 Kč Revize s vypsáním homologací LPG + revizní protokol __________________ 500 Kč Revize s vypsáním homologací CNG + revizní protokol ________________ 1.000 Kč Opakované měření do 30 dnů ______________________________ 50% sleva z ceníku
Vystavení duplikátu protokolu
100 Kč

Vylepení náhradní kontrolní nálepky
100 Kč

Měření bez vystavení protokolu
300 Kč

Revize s vypsáním homologací LPG + revizní protokol
500 Kč

Revize s vypsáním homologací CNG + revizní protokol
1.000 Kč

Opakované měření do 30 dnů
50% sleva z ceníku

Nejsme plátci DPH.

Máte zájem o změření Vašeho emisního systému?